Ostuteave

Üldinfo

Ostu sooritamiseks Freile OÜ (edaspidi Müüja) e-poes Tervisepüramiid on Teil võimalik registreeruda internetikeskkonnas www.tervisepyramiid.ee (edaspidi internetikeskkond) kasutajaks (edaspidi Klient) või osta pakutavaid kaupu külalisena (edaspidi Klient).

Ostutingimused kehtivad kõikide Kliendi ja Müüja vahel internetikeskkonnas olevate kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.tervisepyramiid.ee/ostuteave/. Kui Klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

Müüjal on õigus e-poes müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

Lisaks ostutingimustele reguleerivad Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, konkreetse müügipakkumuse juures olevad kehtestatud eritingimused ja hea tava.

Tellimuse esitamine

Klient valib e-poest soovitud tooted ja lisab ostukorvi.

Seejärel tuleb ostu vormistamiseks täita kõik küsitud andmeväljad. Püsikliendiks registreerunul ilmuvad peale sisselogimist kõik vajalikud andmed automaatselt. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.

  • Itella SmartPOSTi pakiautomaat 3€. Juhul kui tellimuse summa ületab 30 € , kohaletoimetamise tasu ei lisandu.
  • Omniva kullerteenus  6€
  • Omniva pakiautomaat 3€. Juhul kui tellimuse summa ületab 30 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.
  • Transport välismaale, soovitud riigi postkontorisse 10.- €

Itella SmartPOSTi ja Omniva pakiautomaadi teel saadava tellimuse puhul on oluline õige mobiiltelefoninumber, kuhu saadetakse Kliendile pakiautomaadi uksekood.

Kõikide toodete ja postiteenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.

Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades

  • internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, LHV, Coop, Luminor, Danske pangalinkide kaudu)
  • pangaülekandega (Freile OÜ koostab arve, mille edastab Kliendi e-posti aadressile tasumiseks)

Kõik tehingud arveldatakse eurodes.

Maksete vahendajaks on vastav pank või Maksekeskus.ee Müüjal puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad Kliendi tegelikule soovile.

Pärast kauba eest tasumist tuleb Kliendil vajutada lingile „Tagasi kaupmehe juurde“.

Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates Kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.

Müüja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda.

Tellimuse komplekteerimine algab peale ülekande kinnituse laekumist. Palume arvestada Eestis tellides tarneajaga kuni 5 tööpäeva alates arve tasumise kuupäevast.

Tellimustega välismaale palume arvestada tarneajaga 14 tööpäeva.

Kauba ja kohaletoimetamise eest makstud raha ei tagastata, kui Klient oma tellitud pakile pakiautomaati järele ei lähe või kui Kliendile ei ole võimalik kaupa kätte toimetada kulleri poolt ette teatatud ajal ja saadetis Müüjale tagasi saadetakse.

Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja Müüja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt määratud elektronpostiaadressidel, milleks Müüjal on e-posti aadress info@tervisepyramiid.ee.

Müügilepingu sõlmimisel eeldatakse, et Klient on teovõimeline isik või piiratud teovõimega isik (k.a. alla 18-aastane), kellel on vastava teo tegemiseks seadusliku esindaja nõusolek. Müüja ei vastuta piiratud teovõimega isikute poolt sooritatud ostude ega nende tagajärjel tekkida võiva majandusliku kahju eest.
Müüja ei vastuta ebasobivalt valitud toodete kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Kauba tagastamine

Kõigi toodete puhul on 14-päevane tagastamisõigus (lepingust taganemine). Tagastamisõigus on jõus olukorras, kui pakendit ei ole avatud ning toodet ei ole kasutatud. Tagastatav kaup peab olema avamata originaalpakendis. Kui toode on transportimise ajal viga saanud, kohustub Klient sellest viivitamatult teavitama transportijat.

E-poes Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Kliendil ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et e-poes toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kätte toimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga.

Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

Tagastatavast saadetisest palume Müüjat eelnevalt teavitada e- posti aadressil info@tervisepyramiid.ee, kus märkida tagastatava toote nimi, tellimuse/arve number ja arvelduskonto, kuhu raha tagasi kanda.

Klient kannab kauba tagastamisega seonduvad kulud. Tagastamisega seonduva kulu suurus sõltub kauba kättesaamiseks kasutatud tarneviisist.

Kui tagastatav kaup saadeti valesti Müüja poolt, siis tasub tagasisaatmise kulud Müüja.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh Internetikeskkonnas asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral Kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

Isikuandmete töötlemine

Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Kliendile saatmiseks. Ühtlasi kinnitab Klient, et annab õiguse tema poolt e-poes sisestatud isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh volitab Müüjat edastama Kliendi isikuandmed tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt. kättetoimetamisteenuse osutajad).

Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, millega kaasneb kasutajakonto sulgemine.

Muud tingimused

Müüjal on õigus omal valikul, kas piirata või tühistada Kliendil lehekülje kasutamisõigus, sh sulgema Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient on esitanud internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel või kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne.

Kui Müüja kahtlustab, et internetikeskkonna kasutamisel toimitakse vääralt võib ta vajaduse korral katkestada müügitehingu või eemaldada Kliendi süsteemist.

Ostes internetikeskkonnas  pakutavaid kaupu kinnitab Klient, et on tutvunud Teda huvitavate toodete kirjeldustega ja veendunud, et Tal ei ole vastunäidustusi valitud toote kasutamiseks.
Kui Klient ei ole milleski kindel, siis konsulteerib Ta enne ostu sooritamist oma arstiga. Täpsustavaid küsimusi võib esitada ka e-mailile: info@tervisepyramiid.ee.

Müüja ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Ostes internetikeskkonnas  pakutavaid kaupu kinnitab Klient, et on tutvunud käesolevate ostutingimustega, nõustub nendega ning kohustub ostutingimusi täitma.